Koło Naukowe Studencki Klub Biznesu

Koło Naukowe Studencki Klub Biznesu to organizacja działająca w ramach Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego tworzona przez studentów dla studentów. Jednoczy nas wspólna pasja, jaką jest biznes, przedsiębiorczość i możliwości, jakie oferuje młodym, ambitnym ludziom dzisiejszy świat. Staramy się możliwie jak najpełniej wykorzystać czas, jakim jest okres studiów rozwijając siebie poprzez edukację, kontakty z innymi oraz rozrywkę.

Podstawą naszej działalności jest praca naukowa polegająca na propagowaniu pozytywnych wartości oraz doskonalenia w praktykach biznesowych. Chcemy, by otrzymując dyplom wynieść z uczelni nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz również praktyczne umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem, kierowania zespołem ludzi i silną więź z potencjalnymi partnerami w przyszłych przedsięwzięciach.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, sugestie i współpracę.

Opiekun Koła

 

mgr Adam Borodo